موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
How to Study Topic-related vocabulary and collocation
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
امیرحسین افتخاریان
۹۵۰,۰۰۰ ریال
Understanding IELTS Writing Task-2 Questions
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
میعاد ریاضی فر
۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
Writing Foundation
از ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های Listening آیلتس-Listening Power
از ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های Reading آیلتس-Reading Power
از ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۴,۱۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info