تعیین سطح رایگــان

مرکز آموزش ایرسافام با توجه به اهمیت تعیین سطح زبان آموزان و ارایه راهنمایی صحیح، به موقع و متناسب با نیاز مخاطبین، آزمون های تعیین سطح خود را در قالب آزمون کتبی، آزمون شفاهی و مشاوره برگزار می نماید.

چنانچه شما برای برنامه ریزی و شناخت سطح واقعی زبان انگلیسی خود مصمم هستید، آزمون های رایگان تعیین سطح را از دست ندهید. 

آزمون های موسسه در روزهای دوشنبه ساعت 17:30 و روزهای سه شنبه ساعت 14:00 و پنج شنبه ساعت 9:30 برگزار می شود و می توانید برای ثبت نام از یکی از روشهای زیر اقدام نمایید:

ثبت نام تلفنی : 02188775354 و 0218205099 و 0288205098

رزرو زمان تعیین سطح