array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(2) "85"
   ["title"]=>
   string(45) "آزمون های آزمایشی تحلیلی"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(337) "این آزمون ها نیز در شرایط کاملا مشابه با آزمون اصلی انجام شده و با دقت و به صورت کاملا استاندارد برنامه ریزی و اجرا می گردد. کارنامه اولیه سه روز پس از آزمون کتبی به متقاضیان ارایه می گردد."
   ["body"]=>
   string(2193) "<p>آزمون آزمایشی تحلیلی - Analytical Mock Test</p>
<p>این آزمون ها نیز در شرایط کاملا مشابه با آزمون اصلی انجام شده و با دقت و به صورت کاملا استاندارد برنامه ریزی و اجرا</p>
<p>می گردد. کارنامه اولیه سه روز پس از آزمون کتبی به متقاضیان ارایه می گردد.</p>
<p> </p>
<p> تفاوت های دیگر این آزمون در ارایه امکانات زیر به متقاضیان است:</p>
<p>-  برگزاری مشاوره اختصاصی(حضوری برای تهران  و تلفنی برای دوستان در شهرستان ها)</p>
<p>-  امکان رویت برگه های Writing  در جلسه مشاوره حضوری</p>
<p>-  امکان شنیدن فایل صوتی Speaking  در جلسه مشاوره حضوری</p>
<p>- ارسال PDF تک صفحه ای توسط مشاور</p>
<p>این آزمون ها مناسب کسانی است که در حال برنامه ریزی برای آزمون یا تکمیل مراحل آموزشی هستند.</p>
<p> </p>
<p>قوانین جلسه مشاوره:</p>
<p>-تماس تلفنی جهت هماهنگی این جلسه 7 الی 14 روز کاری پس از دریافت نتایج می باشد.</p>
<p>-مدت زمان جلسه 30 دقیقه به صورت خصوصی می باشد.</p>
<p>- این جلسه برای 2 مهارت Speaking و Writing و یا Reading , Listening  میباشد.</p>
<p>- در صورت عدم حضور در زمان تعین شده ، فایل PDF ارسال می گردد و جلسه به هیچ عنوان قابل حذف و یا انتقال نمی باشد.</p>
<p>- زمان مشاوره 30 دقیقه می باشد و به صورت خصوصی بر گزار می گردد.</p>
<p>- .حضور متقاضیان 10 دقیقه پیش از زمان تعیین شده ضروری می باشد.</p>
<p> </p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(45) "آزمون-های-آزمایشی-تحلیلی"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "18361"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2020-06-27 11:12:57"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "29"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | آزمون های آزمایشی تحلیلی

موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی تحلیلی

irsafam.com حساب کاربری

آزمون آزمایشی تحلیلی - Analytical Mock Test

این آزمون ها نیز در شرایط کاملا مشابه با آزمون اصلی انجام شده و با دقت و به صورت کاملا استاندارد برنامه ریزی و اجرا

می گردد. کارنامه اولیه سه روز پس از آزمون کتبی به متقاضیان ارایه می گردد.


 تفاوت های دیگر این آزمون در ارایه امکانات زیر به متقاضیان است:

-  برگزاری مشاوره اختصاصی(حضوری برای تهران  و تلفنی برای دوستان در شهرستان ها)

-  امکان رویت برگه های Writing  در جلسه مشاوره حضوری

-  امکان شنیدن فایل صوتی Speaking  در جلسه مشاوره حضوری

- ارسال PDF تک صفحه ای توسط مشاور

این آزمون ها مناسب کسانی است که در حال برنامه ریزی برای آزمون یا تکمیل مراحل آموزشی هستند.


قوانین جلسه مشاوره:

-تماس تلفنی جهت هماهنگی این جلسه 7 الی 14 روز کاری پس از دریافت نتایج می باشد.

-مدت زمان جلسه 30 دقیقه به صورت خصوصی می باشد.

- این جلسه برای 2 مهارت Speaking و Writing و یا Reading , Listening  میباشد.

- در صورت عدم حضور در زمان تعین شده ، فایل PDF ارسال می گردد و جلسه به هیچ عنوان قابل حذف و یا انتقال نمی باشد.

- زمان مشاوره 30 دقیقه می باشد و به صورت خصوصی بر گزار می گردد.

- .حضور متقاضیان 10 دقیقه پیش از زمان تعیین شده ضروری می باشد.