حقوق مشتریان

حقوق مشتریان

منشور احترام به مشتری

ما راه بی انتهای خدمت رسانی به شما را انتخاب کرده ایم

ما مدیران و کارکنان موسسه ایرسافام، با افتخار اعلام می کنیم که اساس و بنیان فعالیت های موسسه بر حفظ و توسعه حقوق مشتریان استوار است و بر همین مبنا تعهد خود را در موارد ذیل اعلام می داریم:

- پاسخگویی به متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن و جلوگیری از اتلاف وقت آنان

- انجام خدمات مشتریان با بهترین کیفیت ممکن 

- برخورد مناسب و توام با احترام متقابل با کلیه متقاضیان

- حفظ و پاسداشت اطلاعات متقاضیان و حفظ حریم شخصی آنان

- اجتناب از تحمیل هزینه های غیر ضروری به متقاضیان

- اطلاع رسانی به موقع و آگاه کردن متقاضیان 

- ایجاد نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و تسهیل دسترسی به آن برای متقاضیان  

- احترام به نظرات متقاضیان و بهره گیری از بازخورها و پیشنهادهای آنها در جهت بهبود سیستم

- ایجاد شرایط مناسب و بهره گیری از امکانات به روز برای برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی در تمامی مراکز ایرسافام

کلیه موارد قید شده حقوق قطعی متقاضیان تلقی شده و در صورتی که هر مراجعه کننده موارد نقض حقوق خود را مشاهده کند، می تواند به هریک از کارکنان مراجعه نموده و مورد را در قالب فرم "پیگیری حقوق مشتریان"، مطرح نماید و یا به ایمیل Director@irsafam.com ارسال نماید.