محل آزمون کتبی پیش رو

محل آزمون کتبی پیش رو

آدرس محل آزمون کتبی و شفاهی کلیه آزمونهای UKVI و Life Skills :

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه 37 شرقی ، پلاک 4 ، مرکز آزمون UKVI ایرسافام

https://goo.gl/maps/SSsK6CfXcLw

 

آدرس محل  آزمون کتبی  11 آگوست و 18 آگوست تهران :

تهران ، اتوبان شهید چمران ، سه راه اوین ، هتل پارسیان ( اوین)  ، سالن کوه نور     

https://goo.gl/maps/uDMf4HkLsCT2

 

آدرس محل  آزمون کتبی  18 آگوست مشهد :

مشهد ، میدان هفت تیر ، هتل شرکت نفت

https://goo.gl/maps/gXUxgYpgehM2

 

آدرس محل کتبی آزمون 18 آگوست تبریز :

تبریز ، مقبره الشعرا ، هتل استقبال

https://goo.gl/maps/RUNFMaWhwgH2