محل آزمون کتبی پیش رو

آدرس محل آزمون کتبی و شفاهی کلیه آزمونهای UKVI و Life Skills :

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه 37 شرقی ، پلاک 4 ، مرکز آزمون UKVI ایرسافام

https://maps.apple.com/maps?ll=35.742786,51.414179&q=35.742786,51.414179&t=m

آدرس محل کتبی آزمون 7 آوریل  تهران :

تهران ، اتوبان شهید چمران ، سه راه اوین ، هتل پارسیان ( اوین)  ، سالن کوه نور

https://goo.gl/maps/uDMf4HkLsCT2


آدرس محل کتبی 7 آوریل  شیراز :

شیراز ، بلوار زند ، هتل پارس

https://goo.gl/maps/5ia85Xxmq1U2

آدرس محل کتبی 7 آوریل اهواز   :

اهواز ، خیابان 24 متری ، خیابان شهید عابدی ، هتل پارس
https://goo.gl/maps/dmQuyVZzTo92