محل آزمون کتبی پیش رو

محل آزمون کتبی پیش رو

آدرس محل آزمون کتبی و شفاهی کلیه آزمونهای UKVI و Life Skills :

تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه 37 شرقی ، پلاک 4 ، مرکز آزمون UKVI ایرسافام

https://goo.gl/maps/SSsK6CfXcLw

 

آدرس محل  آزمون کتبی  1 جون  تهران :

 اتوبان شهید چمران – سه راه اوین – هتل پارسیان ( اوین ) –سالن کوه نور

https://goo.gl/maps/uDMf4HkLsCT2

 

آدرس محل  آزمون کتبی  1 جون شیراز :

شیراز ، بلوار زند ، هتل پارس

https://goo.gl/maps/pM4NP64x4VT2

 

محل آزمون کتبی 1 جون تبریز :

تبریز ، مقبره الشعرا ، هتل استقبال

https://goo.gl/maps/1XY2crSMCh62