دپارتمان آلمانی

ایرسافام نماینده ی رسمی کارل دوییسبرگ آلمان در راستای تسهیل مهاجرت تحصیلی به آلمان خدمات زیر را ارائه می دهد:

مشاوره تخصصی درباره چگونگی و مراحل اقدام جهت دریافت پذیرش از دانشگاه های آلمان

آموزش زبان آلمانی در دوره های مبتدی تا پیشرفته به استفاده از جدیدترین روش های آموزشی

 برگزارکننده ی رسمی آزمون telc  در سطح های B1, B2, C1  در تهران

3.234.214.113