array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "152"
   ["title"]=>
   string(29) "دپارتمان آلمانی"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["body"]=>
   string(675) "<p>ایرسافام نماینده ی رسمی کارل دوییسبرگ آلمان در راستای تسهیل مهاجرت تحصیلی به آلمان خدمات زیر را ارائه می دهد:</p>
<p>مشاوره تخصصی درباره چگونگی و مراحل اقدام جهت دریافت پذیرش از دانشگاه های آلمان</p>
<p>آموزش زبان آلمانی در دوره های مبتدی تا پیشرفته به استفاده از جدیدترین روش های آموزشی</p>
<p> برگزارکننده ی رسمی آزمون telc  در سطح های B1, B2, C1  در تهران</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(29) "دپارتمان آلمانی"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   NULL
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "12417"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-08-22 14:37:06"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "25"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | دپارتمان آلمانی

موسسه فرهنگی ایرسافام، دپارتمان آلمانی

irsafam.com حساب کاربری

ایرسافام نماینده ی رسمی کارل دوییسبرگ آلمان در راستای تسهیل مهاجرت تحصیلی به آلمان خدمات زیر را ارائه می دهد:

مشاوره تخصصی درباره چگونگی و مراحل اقدام جهت دریافت پذیرش از دانشگاه های آلمان

آموزش زبان آلمانی در دوره های مبتدی تا پیشرفته به استفاده از جدیدترین روش های آموزشی

 برگزارکننده ی رسمی آزمون telc  در سطح های B1, B2, C1  در تهران