array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "140"
   ["title"]=>
   string(41) "دوره های آنلاین آموزشی"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(41) "دوره های آنلاین آموزشی"
   ["body"]=>
   string(1067) "<p><strong>دوره های آنلاین موسسه ایرسافام</strong></p>
<p> </p>
<p>به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند به محض این که پرداخت شما بر روی وب سابت my.ieltsessentials.com توسط موسسه تایید شد یک ایمیل خودکار مبنی بر تایید پرداخت برای شما ارسال می گردد. در انتهای این ایمیل  لینک دسترسی به یک دوره تحت عنوان your 30 day FREE ACCESS دردسترس شماست.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>این دوره با همکاری موسسه IDP و دانشگاه MACQUAIRE استرالیا طراحی گردیده و یک دسترسی سی روزه ازیکی از مهارتهای آیلتس(به انتخاب خودتان)بصورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد ولی سه مهارت دیگر را می توانید با پرداخت هزینه خریداری نمایید.</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(41) "دوره های آنلاین آموزشی"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "12243"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-10-09 10:53:06"
   ["last_updater"]=>
   string(1) "7"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | دوره های آنلاین آموزشی

موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های آنلاین آموزشی

irsafam.com حساب کاربری

دوره های آنلاین موسسه ایرسافام


به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند به محض این که پرداخت شما بر روی وب سابت my.ieltsessentials.com توسط موسسه تایید شد یک ایمیل خودکار مبنی بر تایید پرداخت برای شما ارسال می گردد. در انتهای این ایمیل  لینک دسترسی به یک دوره تحت عنوان your 30 day FREE ACCESS دردسترس شماست.این دوره با همکاری موسسه IDP و دانشگاه MACQUAIRE استرالیا طراحی گردیده و یک دسترسی سی روزه ازیکی از مهارتهای آیلتس(به انتخاب خودتان)بصورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد ولی سه مهارت دیگر را می توانید با پرداخت هزینه خریداری نمایید.