کارگاه speaking

در این کارگاه، مدرس سعی می کند با مرور تکنیک ها و بررسی موضوعات رایج، راهکارهایی به مخاطبان ارایه دهد تا بتوانند در مواجهه با هر موضوعی، با ایجاد ساختار مناسب، بتوانند از عهده پاسخگویی به ممتحن برآیند.


مدت زمان

دو روزه، از 10:30 تا 17


کلیدواژه ها

  • مرور تکنیک ها
  • تمرین موضوعات رایج
  • تکنیک های پرورش موضوع
  • بررسی اشتباهات رایج
  • خلاقیت در سازماندهی مطالب

مدرس: آقای میعاد ریاضی فر

محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام


عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Workshop Speaking‎
1398/11/15
1398/11/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/10/17
1398/10/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Speaking‎
1398/09/24
1398/09/25
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال

3.234.214.113