کارگاه listening

کارگاه  مهارت لیسینینگ جهت تقویت توانایی متقاضیان در دریافت و پردازش اطلاعات ارائه شده تنظیم شده است.

 در این کارگاه با بایدها و نبایدهای این مهارت و نحوه پاسخ دادن به انواع سوالات آشنا میشود. 


کلید واژه ها

  • دریافت و پردازش اطلاعات
  • بایدها و نبایدهای مهارت لیسنینگ
  • انواع سوالات لیسنینگ

عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Workshop Listening‎
1398/12/06
1398/12/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/11/01
1398/11/01
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/10/03
1398/10/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال

3.234.214.113