کارگاه Reading

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند ساختار ذهنی متقاضی را منظم کرده و او را برای مواجه با انواع سوالات، آماده سازد.  

 

مدت زمان

یک روزه، از 9:30 تا 17:00

 

کلیدواژه ها

همراه داشتن کتب کمبریج 8  و همچنین  Official Guide For IELTS  الزامی است

  • بررسی تیپهای مختلف سوالات
  • تکنیکهای پیشرفت در مهارت
  • تکنیک های موثر پاسخگویی به سوالات
  • برسی رایج ترین اشتباهات تکنیکی