array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "112"
   ["title"]=>
   string(25) "دوره های Pre-IELTS"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(144) "دوره های آمادگی آیلتس Essentials1, دوره آمادگی آیلتس Essentials 2, دوره آمادگی آیلتس Essentials3"
   ["body"]=>
   string(4588) "<h2><span style="color:#000000;"><strong>دوره های آمادگی آیلتس Essentials1</strong></span></h2>
<p> </p>
<p>این دوره به منزله اولین دوره پیش از ورود به دوره های اصلی آیلتس است. پس از گذراندن این دوره، مبانی و پایه های زبان عمومی در ذهن شما شکل گرفته و شما می توانید با اتکا به این فراگیری، در مرحله بعدی شرکت کنید. در این دوره شما با اصول و قواعد گرامری آشنا شده و دایره لغات و اصطلاحات خود را ارتقا می دهید و می توانید انتظار داشته باشید که به مرز نمره 4-4.5 آیلتس رسیده اید. اگر نمره قعلی شما در حدود 3-3.5  است و یا در آزمون های آزمایشی استاندارد یا تعیین سطح موسسه نمره 3-3.5 را کسب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم در این دوره ثبت نام کنید و با تلاش و تمرین و بهره گیری از منابع آموزشی دوره، مهارت های خود را در حدود یک نمره دیگر ارتقا دهید.</p>
<p>شما در طول دوره به صورت مستمر ارزیابی خواهید شد و در طول دوره  از مزیت مشاوره رایگان توسط متخصصین حوزه آیلتس موسسه  بهره مند خواهید بود.</p>
<p> </p>
<p>سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 3-3.5</p>
<p>سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 4-4.5</p>
<p> </p>
<h2><strong>دوره آمادگی آیلتس Essentials 2</strong></h2>
<p>این دوره یکی دیگر از دوره های پیش از ورود به دوره های اصلی آیلتس است. در این دوره زبان آموزان با ساختارهای جدید گرامری مواجه می شوند و با مواجه شدن با موضوعات جدید، دامنه لغات و اصطلاحات خود را توسعه می دهند.</p>
<p>شما پس از حضور در این دوره می توانید انتظار داشته باشید که به مرز نمره 5.5-5 آیلتس رسیده اید. اگر نمره فعلی شما در حدود  4.5-4 است و یا در آزمون های آزمایشی استاندارد یا تعیین سطح موسسه نمره .45-4 را کسب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم در این دوره ثبت نام کنید و با تلاش و تمرین و بهره گیری از منابع آموزشی دوره، مهارت های خود را در حدود یک نمره دیگر ارتقا دهید.</p>
<p> </p>
<p>سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 4.5-4</p>
<p>سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 5.5-5</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>دوره آمادگی آیلتس Essentials3</strong></p>
<p>این دوره به منزله آخرین دوره پیش از ورود به دوره های تکنیک آیلتس است. پس از گذراندن این دوره شما آمادگی حضور در دوره های پیشرفته آیلتس را خواهید داشت و این اطمینان وجود خواهد داشت که شما مبانی اصلی و پایه ای زبان انگلیسی را درک کرده اید و آماده فراگیری تکنیک های اصلی مرتبط با آیلتس هستید.</p>
<p>شما پس از حضور در این دوره می توانید انتظار داشته باشید که به مرز نمره 6 آیلتس رسیده اید. اگر نمره فعلی شما در حدود 5-5.5است و یا در آزمون های آزمایشی استاندارد یا تعیین سطح موسسه نمره 5-5.5 را کسب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم در این دوره ثبت نام کنید و با تلاش و تمرین و بهره گیری از منابع آموزشی دوره، مهارت های خود را در حدود یک نمره دیگر ارتقا دهید.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 5-5.5</p>
<p>سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 6</p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(25) "دوره های Pre-IELTS"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "13475"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-12-31 11:32:52"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "25"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | دوره های Pre-IELTS

موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های Pre-IELTS

irsafam.com حساب کاربری

دوره های آمادگی آیلتس Essentials1


این دوره به منزله اولین دوره پیش از ورود به دوره های اصلی آیلتس است. پس از گذراندن این دوره، مبانی و پایه های زبان عمومی در ذهن شما شکل گرفته و شما می توانید با اتکا به این فراگیری، در مرحله بعدی شرکت کنید. در این دوره شما با اصول و قواعد گرامری آشنا شده و دایره لغات و اصطلاحات خود را ارتقا می دهید و می توانید انتظار داشته باشید که به مرز نمره 4-4.5 آیلتس رسیده اید. اگر نمره قعلی شما در حدود 3-3.5  است و یا در آزمون های آزمایشی استاندارد یا تعیین سطح موسسه نمره 3-3.5 را کسب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم در این دوره ثبت نام کنید و با تلاش و تمرین و بهره گیری از منابع آموزشی دوره، مهارت های خود را در حدود یک نمره دیگر ارتقا دهید.

شما در طول دوره به صورت مستمر ارزیابی خواهید شد و در طول دوره  از مزیت مشاوره رایگان توسط متخصصین حوزه آیلتس موسسه  بهره مند خواهید بود.


سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 3-3.5

سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 4-4.5


دوره آمادگی آیلتس Essentials 2

این دوره یکی دیگر از دوره های پیش از ورود به دوره های اصلی آیلتس است. در این دوره زبان آموزان با ساختارهای جدید گرامری مواجه می شوند و با مواجه شدن با موضوعات جدید، دامنه لغات و اصطلاحات خود را توسعه می دهند.

شما پس از حضور در این دوره می توانید انتظار داشته باشید که به مرز نمره 5.5-5 آیلتس رسیده اید. اگر نمره فعلی شما در حدود  4.5-4 است و یا در آزمون های آزمایشی استاندارد یا تعیین سطح موسسه نمره .45-4 را کسب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم در این دوره ثبت نام کنید و با تلاش و تمرین و بهره گیری از منابع آموزشی دوره، مهارت های خود را در حدود یک نمره دیگر ارتقا دهید.


سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 4.5-4

سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 5.5-5دوره آمادگی آیلتس Essentials3

این دوره به منزله آخرین دوره پیش از ورود به دوره های تکنیک آیلتس است. پس از گذراندن این دوره شما آمادگی حضور در دوره های پیشرفته آیلتس را خواهید داشت و این اطمینان وجود خواهد داشت که شما مبانی اصلی و پایه ای زبان انگلیسی را درک کرده اید و آماده فراگیری تکنیک های اصلی مرتبط با آیلتس هستید.

شما پس از حضور در این دوره می توانید انتظار داشته باشید که به مرز نمره 6 آیلتس رسیده اید. اگر نمره فعلی شما در حدود 5-5.5است و یا در آزمون های آزمایشی استاندارد یا تعیین سطح موسسه نمره 5-5.5 را کسب کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم در این دوره ثبت نام کنید و با تلاش و تمرین و بهره گیری از منابع آموزشی دوره، مهارت های خود را در حدود یک نمره دیگر ارتقا دهید.سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 5-5.5

سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 6