array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "110"
   ["title"]=>
   string(30) "دوره های مقدماتی"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(116) "دوره های مقدماتی آیلتس (Key English 1), دوره های مقدماتی آیلتس (Key English 2)"
   ["body"]=>
   string(2640) "<h2><strong>دوره های مقدماتی آیلتس (Key English 1)</strong></h2>
<p> </p>
<p>این دوره ویژه کسانی است که در سطح اولیه قرار دارند و تا کنون آموزش زبان انگلیسی ندیده اند. با شرکت در این دوره، شما با مقدمات لازم آشنا شده و در مسیر آموزش زبان انگلیسی قرار می گیرید. اگر در تعیین سطح های موسسه در این سطح قرار گرفته اید، بدون استرس، نگرانی و یا نا امیدی، باید هر چه زودتر برنامه ریزی و آموزش زبان را شروع کنید. اگر چه راه شما کمی طولانی است ولی این مزیت را خواهید داشت که از ابتدا با چشم انداز مشخص و با محور IELTS شروع به فراگیری زبان خواهید نمود.</p>
<p> </p>
<p>سطح ورودی (بر مبنای آیلتس: پایین تر از 2</p>
<p>سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 2-2.5</p>
<p> </p>
<h2><strong>دوره های مقدماتی آیلتس (Key English 2)</strong></h2>
<p>این دوره ویژه کسانی است که سطح زبان عمومی آنها قوی نبوده و در ابتدای مسیر آموزشی برای تقویت مهارت های زبانی خود هستند. در این دوره تلاش می شود با استفاده از منابع مختلف و مدرسان متخصص، سطح متقاضیان عزیز به نحوی ارتقا یابد که بتوانند در آینده نزدیک، در دوره های تخصصی آیلتس و کارگاه های آیلتس شرکت کنند و ضمن بهره گیری از مطالب، به اهداف خود برای آزمون آیلتس نزدیک شوند.</p>
<p>با شرکت در این دوره، شما مسیر مناسبی را برای حرکت در جهت بهبود مهارت های مرتبط با آیلتس خود انتخاب خواهید کرد و می توانید در طول دوره علاوه بر شرکت در کلاس، از مزیت مشاوره رایگان در طول دوره بهره ببرید.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 2-2.5</p>
<p>سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) :3-3.5</p>
<p> </p>
<p dir="ltr" style="text-align:center;"> </p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(30) "دوره های مقدماتی"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   string(1) "0"
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(5) "13242"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-12-31 11:30:17"
   ["last_updater"]=>
   string(2) "25"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | دوره های مقدماتی

موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های مقدماتی

irsafam.com حساب کاربری

دوره های مقدماتی آیلتس (Key English 1)


این دوره ویژه کسانی است که در سطح اولیه قرار دارند و تا کنون آموزش زبان انگلیسی ندیده اند. با شرکت در این دوره، شما با مقدمات لازم آشنا شده و در مسیر آموزش زبان انگلیسی قرار می گیرید. اگر در تعیین سطح های موسسه در این سطح قرار گرفته اید، بدون استرس، نگرانی و یا نا امیدی، باید هر چه زودتر برنامه ریزی و آموزش زبان را شروع کنید. اگر چه راه شما کمی طولانی است ولی این مزیت را خواهید داشت که از ابتدا با چشم انداز مشخص و با محور IELTS شروع به فراگیری زبان خواهید نمود.


سطح ورودی (بر مبنای آیلتس: پایین تر از 2

سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) : 2-2.5


دوره های مقدماتی آیلتس (Key English 2)

این دوره ویژه کسانی است که سطح زبان عمومی آنها قوی نبوده و در ابتدای مسیر آموزشی برای تقویت مهارت های زبانی خود هستند. در این دوره تلاش می شود با استفاده از منابع مختلف و مدرسان متخصص، سطح متقاضیان عزیز به نحوی ارتقا یابد که بتوانند در آینده نزدیک، در دوره های تخصصی آیلتس و کارگاه های آیلتس شرکت کنند و ضمن بهره گیری از مطالب، به اهداف خود برای آزمون آیلتس نزدیک شوند.

با شرکت در این دوره، شما مسیر مناسبی را برای حرکت در جهت بهبود مهارت های مرتبط با آیلتس خود انتخاب خواهید کرد و می توانید در طول دوره علاوه بر شرکت در کلاس، از مزیت مشاوره رایگان در طول دوره بهره ببرید.سطح ورودی (بر مبنای آیلتس): 2-2.5

سطح خروجی (بر مبنای آیلتس) :3-3.5