راهنمای آزمون کتبی

راهنمای آزمون کتبی


مدارک شناسایی :

*همراه داشتن اصل گذرنامه در روز آزمون کتبی، الزامی است. 

* گذرنامه همراه متقاضی باید همان گذرنامه ای باشد که در مرحله ثبت نام اطلاعات آن وارد سایت شده است. 

* در خصوص متقاضیان ـزمون UKVI زیر 18 سال همراه داشتن فرم تعهد والدین در روز آزمون  الزامی است.

حضور در محل آزمون :

*  درب ورودی ساعت 7:30 باز می شود و حضور داوطلب گرامی قبل از 8:00 برای انجام مراحل check in الزامیست.

* درب سالن آزمون راس ساعت 8:30 بسته خواهد شد و برای  حفظ نظم و امنیت آزمون، امکان ورود به سالن پس از این ساعت به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

* لطفا از استفاده از لنز رنگی و .... که در تشخیص چهره ایجاد اشکال کند، خودداری فرمایید.

استفاده از سرویسهای بهداشتی :

 *طبق قوانین آزمون آیلتس، استفاده از سرویس های بهداشتی پس از ورود به سالن،  تنها در زمان های زیر امکان پذیر است:

 پس از شروع READING  تا 10 دقیقه مانده به پایان READING 

 پس از شروع WRITING   تا 10 دقیقه مانده به پایان WRITING 

*قبل از ورود به سالن و تحویل وسایل، در صورت نیاز از سرویسهای بهداشتی استفاده نمایید.

مدت زمان بخش های سه گانه آزمون کتبی :

* زمان آزمون LISTENING به مدت 40 دقیقه ، زمان آزمون READING به مدت 60 دقیقه و زمان آزمون Writing نیز به مدت 60 دقیقه می باشد. 

*جهت تسریع مراحل پذیرش خواهشمند است از به همراه آوردن وسایل شخصی غیرضروری، پرهیز نمایید.

*پس از استقرار در محل خود تا پیش از شروع آزمون، نسبت به کنترل هدفون شخصی خود اقدام نمایید.

*توجه داشته باشید که بر اساس قوانین آزمون، مدارک شناسایی شما در طول آزمون مورد بررسی قرار می گیرد، لطفا آنها را بر روی میز و در دسترس مراقبان قراردهید.

*لطفا برچسب نصب شده بر روی میز آزمون را در انتهای آزمون از میز جدا کرده و در زمان تحویل کارنامه، همراه داشته باشید.