برگزاری نخستین جشنواره تحصیل در خارج کشور توسط ایرسافام، IDP ایران | IFI | Irsafam Support System
برگزاری نخستین جشنواره تحصیل در خارج کشور توسط ایرسافام، IDP ایران
تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تاریخ : ۱۷ فروردین, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲:۵۶

بزرگترین فستیوال IDP برای تحصیل در دانشگاه های معتبر، هر سال مسیری از کشورهای مختلف منطقه را طی می کند و در هر کشور، امکان مذاکره مستقیم متقضیان ادامه تحصیل و خانواده های آنان را با نمایندگان دانشگاه ها فراهم می آورد.

بزرگترین فستیوال IDP برای تحصیل در دانشگاه های معتبر، هر سال مسیری از کشورهای مختلف منطقه را طی می کند و در هر کشور، امکان مذاکره مستقیم متقضیان ادامه تحصیل و خانواده های آنان را با نمایندگان دانشگاه ها فراهم می آورد.

این فستیوال در سال جاری در ادامه مسیر خود به کشور عزیزمان می آید تا این امکان برای متقاضیان عزیز ایرانی فراهم شود تا با نمایندگان بیش از 20 دانشگاه به صورت مستقیم گفتگو کرده و از شرایط اعزام به کشورهای کانادا، استرالیا و انگلستان آگاه شوند.