موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی کامپیوتری - CDMOCK، لیست آزمون ها

irsafam.com حساب کاربری

آزمون های آزمایشی کامپیوتری آیلتس

موسسه ایرسافام به عنوان اولین برگزار کننده آزمون های کامپیوتری آیلتس در ایران، آزمون های کامپوتری آزمایشی خود را  نیز در فضایی  کاملا مشابه آزمون اصلی برگزار می کند.

مشخصات آزمون های کامپیوتری آزمایشی ایرسافام:

 • برگزاری با پلتفرم مشابه آزمون اصلی CD IELTS
 • ارسال نتیجه تا سه روز کاری
 • انجام Speaking  در همان روز آزمون اصلی
 • برگزاری در محل آزمون اصلی CD IELTS
 • تصحیح Writing  و Speaking  با معیارهای آزمون اصلی

اگر شما از جمله افراد زیر هستید،  آزمون های کامپیوتری را به شما پیشنهاد می دهیم:

 • اگر تایپ کردن را بهتر از نوشتن انجام می دهید
 • اگر می خواهید آزمون شفاهی و کتبی شما در یک روز انجام شود
 • اگر استفاده از تکنولوژی را دوست دارید
 • اگر به طبیعت اهمیت می دهید و می خواهید در جلوگیری از مصرف کاغذ سهیم باشید
 • اگر بهترین بازدهی کاری شما در ظهر یا عصر اتفاق می افتد
 • اگر آزمون در محیط های پر جمعیت شما را دچار استرس می کند

19592
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۷ مرداد - ۱۲:۰۰:۰۰
محل برگزاری : Ahwaz-Written
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
18983
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
18985
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ مرداد - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
18984
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
19594
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۰ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
19595
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۷ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
19596
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
19597
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۳۱ شهریور - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
19598
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۷ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
محل برگزاری : Tehran CD IELTS
هزینه : ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال