لیست آزمون های آیلتس در اهواز

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Dec 7, 2019 - شنبه 16 آذر ,1398
Ahvaz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 7, 2019 - شنبه 16 آذر ,1398
Ahvaz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Ahvaz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Ahvaz
30,500,000 ریال
3.231.228.109