راهنمای نتایج
               

زمان و نحوه اعلام نتایج : 

بر اساس مقررات، نتایج آزمون کتبی سیزده روز بعد از آزمون کتبی ارائه خواهد شد.

نتایج به سه طریق قابل مشاهده است: 

• بر روی وب سایت https://results.ieltsessentials.com 

مراجعه به داشبورد شخصی 

دریافت پیامک نتایج بر روی  شماره همراه مندرج در پروفایل شخصی 


قوانین دریافت کارنامه:

برای تحویل حضوری کارنامه روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 10 الی 13 و 14 الی 16 با در دست داشتن گذرنامه و یا کارت ملی به دفتر مرکزی موسسه مراجعه بفرمایید.

 در صورتی که فرد دیگری به جای داوطلب برای دریافت کارنامه مراجعه نماید همراه داشتن فرم Authorization موجود در سایت موسسه و نیز کپی صفحه اول گذرنامه داوطلب الزامیست

متقاضی میتواند در صورت تمایل به دریافت کارنامه در منزل، فرم مخصوص پست را در روز آزمون شفاهی تکمیل کند و نسبت به دریافت کارنامه از طریق پست اقدام نماید و یا مشخصات خود را شامل نام و تاریخ آزمون و شماره داوطلبی و آدرس دقیق و تلفن تماس را به result@irsafam.com ایمیل نموده و تصویر فیش واریزی را نیز ضمیمه نماید.

مقصد/ هزینه پستی

تهران/ 190،000 ریال

شهرستان/ 250،000 ریال 


امکان ارسال کارنامه با ایمیل وجود ندارد.


مهلت اعتبار : 

مهلت اعتبار Test Report Form (TRF) ، 2 سال از زمان آزمون کتبی می باشد. 


 قوانین صدور کارنامه:

کارنامه دارای کد های امنیتی بوده، نسخه مربوط به متقاضی، یک بار صادر می شود.

صدور مجدد  کارنامه جهت ارسال مستقیم آن برای مراکز مورد تایید IELTS، با درخواست کتبی متقاضیان امکان پذیر می باشد.

در صورت نیاز به ارسال کارنامه به مراکز مورد تایید از طریق پست ، چاپ 5 نسخه کارنامه تا یک ماه پس از صدور کارنامه رایگان می باشد و هزینه صدور کارنامه بیش از این تعداد یا بعد از یک ماه مبلغ 400.000 ریال می باشد.


ارسال کارنامه به دانشگاهها :

جهت درخواست برای ارسال نتایج به دانشگاهها و مراکز شما باید پس از اعلام نتایج فرمTRF additional  را که روی وب سایت موسسه قرار گرفته است دانلود نموده و تکمیل کنید و به آدرس Result@irsafam.com ایمیل نمایید. 

توجه : درج کد پستی ، نام دپارتمان مورد نظر و شماره تلفن دانشگاه ضروری است.

در صورتی که مرکز معرفی شده توسط متقاضی برای ارسال کارنامه، در لیست تایید شده مراکز پذیرنده نسخه الکترونیکی کارنامه باشد، ارسال الکترونیکی کارنامه به صورت رایگان توسط موسسه صورت می پذیرد. در غیر اینصورت، هزینه پست به مراکز معرفی شده با تعرفه ذیل خواهد بود: 

کشور مقصد هزینه پستTNT

آمریکا و کانادا 1،080،000 ریال

استرالیا 1،050،000 ریال

اروپا 1،050،000 ریال

سایر 1،130،000 ریال


اعتراض به نتایج : 

آخرین مهلت ارایه اعتراض به نمرات  42روز از زمان آزمون کتبی میباشد ، در صورت نیاز فرم اعتراض به نتایج آزمون فرم EOR  از روی سایت موسسه  قابل دانلود است.

فرم تکمیل شده اعتراض را به result@irsafam.com  ایمیل نمایید .

هزینه اعتراض به نمرات، 4،700،000 ریال ، 160 دلار استرالیا می باشد.

جهت ثبت اعتراض به نمره چنانچه کارنامه خود را دریافت نموده اید ، اصل کارنامه را به همراه فرم EOR  و فیش واریزی به دفتر موسسه پست نمایید و یا به صورت حضوری تحویل دهید و  در صورتیکه اصل کارنامه خود را دریافت نکرده اید لطفا عکس فیش واریزی و فرم EOR  را به آدرس Result@irsafam.com ایمیل نمایید.

بررسی اعتراض ها توسط IDP بوده و بین6 تا 8 هفته از وصول اعتراض به طول می انجامد.

درصورت وارد بودن اعتراض و احراز بروز خطا در نمره دهی که منجر به افزایش نمره متقاضی شود، کل وجه هزینه اعتراض به متقاضی مسترد خواهد شد.


شماره کارت موسسه جهت صدور یا  ارسال کارنامه و اعتراض به نتیجه :

0158 1577 8610 6219

بانک سامان - موسسه فرهنگی هنری ایرسافام