راهنمای حدف و انتقال آزمون


قوانین انتقال آزمون  :   

متقاضی میتواند حداکثر تا 37 روز مانده به تاریخ  آزمون کتبی ثبت نام شده، به صورت آنلاین و از طریق وب سایت اقدام به انتقال آزمون نماید. این انتقال در صورتی انجام خواهد شد که برای تاریخ جدید، امکان ثبت نام فعال بوده و ظرفیت خالی وجود داشته باشد.

هزینه انتقال آزمون :        

هزینه انتقال به مبلغ 2,350,000 ریال بوده و پرداخت به صورت آنلاین و از طریق وب سایت ایرسافام انجام خواهد شد. کلیه موارد فوق شامل انتقال از یک تاریخ به تاریخ دیگر و یا انتقال از یک ماژول به ماژول (آکادمیک به جنرال و یا بلعکس) میباشد.

     در نظر داشته باشید که برای تغییر نوع آزمون یعنی تبدیل آزمونهای  IELTS , UKVI  Life Skills ,  به یکدیگر کسر یا اضافه هزینه علاوه بر وجه فوق الذکر تفاوت قیمت آزمونها نیز لحاظ می شود.

قوانین حذف آزمون:

متقاضی میتواند حداکثر تا 37 روز مانده به آزمون کتبی ثبت نام شده، نسبت به انصراف از آزمون از طریق وبسایت موسسه اقدام نماید.

عودت وجه حذف سیستمی :

پس از حذف آزمون روی وب سایت،  شماره شبا یا شماره حساب و نام بانک خود را در فرم   Transfer/Ref بنویسید و آن را به آدرس ielts@irsafam.com ایمیل نمایید. این فرم را می توانید از داشبورد خود دانلود نمایید.

وجه ثبت نامی تا 30 روز قبل از تاریخ آزمون کتبی پس از کسر هزینه قانونی حذف و انتقال (مبلغ 2,350,000 ریال ) به شما عودت داده خواهد شد.

انتقال و حذف پزشکی : 

 لطفا حداکثر تا 24 ساعت بعد از آزمون کتبی مدارک پزشکی خود را شامل گواهی پزشک ، نسخه و سایر مدارک( با توجه به نوع بیماری مانند آزمایش ، عکس، مدارک بیمارستانی و جراحی) به موسسه ایمیل نمایید.

هزینه بررسی مدارک پزشکی شما (مبلغ 200,000 ریال ) میباشد. در صورت موافقت با مدارک پزشکی شما می توانید آزمون را با هزینه قانونی ، حذف یا به تاریخ دیگری منتقل نمایید.

عودت وجه حذف پزشکی :

پس از حذف آزمون روی وب سایت، شماره شبا یا شماره حساب و نام بانک خود را در فرم   Transfer/Ref بنویسید و آن را به آدرس ielts@irsafam.com ایمیل نمایید.  این فرم را می توانید از داشبورد خود دانلود نمایید. 

وجه ثبت نامی پس از کسر هزینه قانونی حذف و انتقال (مبلغ 2,350,000 ریال )  تا 10 روز بعد از تاریخ آزمون کتبی به شما عودت داده خواهد شد.

شماره کارت موسسه جهت انتقال آزمون :

6149 1576 8610 6219

بانک سامان - موسسه فرهنگی هنری ایرسافام